Formigons Estructurals "Formiliquid"


El Formiliquid és un formigó estructural dissenyat especialment per a obres amb difícil accés, amb bombaments complexos tant vertical com horitzontal. La seva formulació està especialment dissenyada per ser bombejat i obtenir la resistència desitjada. Aplicable fins i tot en gruixos petits (a partir de 6cm). És compatible amb fibres (no metàl·liques) per a obres on es vulgui substituir l'armat, fins i tot l'armat estructural.

Avantatges

  • Accessos difícils o complexos: Aquest formigó està especialment dissenyat per a bombaments complicats i accessos difícils. Compatible per al bombament mitjançant camions autobomba i bombes estàtiques de petit format.
  • Traçabilitat: Com que és un producte fabricat des de central de formigó, es garanteix l'homogeneïtat i els estàndards de qualitat.
  • Gruixos petits: Gràcies a la seva formulació podem treballar amb gruixos a partir de 6cm, amb el tamany màxim de l'àrid de 10mm.
  • Ràpida col·locació: Gràcies a la seva consistència liquida i la seva capacitat de bombament permet una ràpida posada en obra.
  • Sense necessitat de grues o serveis a l'obra: L'ús d'aquest formigó no necessita grues (ni elements auxiliars), únicament bomba.

Camp d'aplicació

  • Elements estructurals: forjats reticulars, lloses, etc.
  • Recrescuts.
  • Paviments.
  • Rehabilitació.
Grandària màxima de l'àrid Consistència Resistència a la compressió (28 dies) Ambients Nivelació
Classe específica
12 mm Líquida 25 - 30 - 35 - 40 Mpa XS1 / XS2 / XS3 / XA2 / XA3 Alta capacitat d'anivellament

No dubteu a contactar amb nosaltres i resoldrem els vostres dubtes sense cap compromís