Formigó alleugerit "Formilight"


El Formilight és un producte lleuger, autocompactant que aporta una gran resistència alleugerint el conjunt estructural. La seva capacitat per ser bombejat i la seva propietat autoanivellant fan de Formilight un producte innovador enfocat tant a obres de rehabilitació com a noves edificacions. Propietats acústiques (insonoritzat).

Avantatges

 • No reté bosses dʻaire oclòs al seu interior.
 • No requereix vibrat.
 • Capacitat per autoanivellar-se obtenint una superfície plana a nivell desitjat.
 • Conté fibres polimèriques evitant la generació de fissures. Les fibres substitueixen la malla electrosoldada.
 • Capacitat per ser bombejat.
 • Aporta resistència.
 • Resistència superior al material preexistent.
 • Lleuger.
 • Densitat inferior als formigons convencionals.

Camp d'aplicació

 • Rehabilitació de forjats tipus bigueta unidireccional, forjats amb xapa col·laborant...

Sistema d'aplicació

 • Sempre per equips especialitzats.
 • Es pot fer mitjançant cubilot, amb abocament directe o bombejat, segons els requeriments de l'obra i els accessos als punts d'abocament.
 • Preparació de la superfície i col·locació de nivells.
 • Procés de desairejat després de la seva aplicació.
Grandària màxima de l'àrid Consistència Densitat aparent sec Producte dosificat Resistència
12 mm Líquida (autocompactant) 1 - 4 / 1 - 6 / 1 - 8 400 kg/m3 25 - 30 MPa

No dubteu a contactar amb nosaltres i resoldrem els vostres dubtes sense cap compromís