PRODUCTES

FORMIGONS

FORMIGONS ESTRUCTURALS SEGONS EHE-08

 • HA-25
 • HA-30
 • HA-35
 • HA-40
 • HA-45

* Fabricació amb àrids de 12mm i 25mm.

 

FORMIGONS EN MASSA

 • HM-20
 • HM-25
 • HM-30

* Fabricació amb àrids de 12mm i 25mm.

 

FORMIGONS D'ALTA RESISTÈNCIA

 • HA-50
 • HA-55
 • HA-60

* Fabricació amb àrids de 12mm i 25mm.

 

FORMIGONS FORA DE NORMA

 • RK-100
 • RK-150

 

GUNITAS

 • Formigó HP-300. Dosificació Kg/m³ 300, 350, 400, 450.

* Fabricats amb àrids de fins a 0,8mm.

ALTRES FORMIGONS

Formigons alleugerits fabricats amb perlita i additius d'última generació.

 • Resistència HLNE-15/20 alleugerada en el seu pes entre un 25% i un 30%.
 • Resistència HLNE-20/25 alleugerada com a màxim en un 15%.

* Fabricació amb àrids de 12mm i 25mm.

MORTERS

AUTONIVELLANTS

 • Per a calefaccions radiants amb ciment 52,5R, sorres rentades i sel·leccionades de tamany màxim 0,3mm. Fabricat amb additius d'última generació. Dosificació mínima 350kg de ciment/m³ D-350 i D-400.
 • Per a nivelacions, sorres rentades i sel·leccionades de tamany màxim 0,3mm. Dosificació D-300, D-350 i D-400.

ALTRES

ADICIONS

 • Fibres d'acer.
 • Fibres de polipropilé.
 • Fibres estructurals segons norma EHE.
 • Pigments multicolors (vermell, groc, taronja, verd, etc.)

 

ADITIUS

 • Anticongelants.
 • Hidròfugs.
 • Acceleradors.
 • Retardants.
 • Super fluidificants.
 • etc...

SERVEIS COMPLEMENTARIS

BOMBA ESTÀTICA

 • Distància màxima de bombeig 400m horitzontal, 150m vertical.

 

AUTOBOMBES

 • De 25m a 60m.

 

GRUA

 • Camió grua de fins a 30m d'alçada. Altres alçades consultar.