Certificacions

Certificacions Formigons Alsina

Totes les nostres centrals ja estan certificades

Estem satisfets d'informar-vos que totes les centrals de FORMIGONS ALSINA, es troben certificades per l'entitat de control AENOR, conforme al nou reglament per la fabricació i subministrament de formigons subjectes a les disposicions del nou codi Estructural CodE, aprovat mitjançant el Rd 470/2021 de 29 de juny de 2021.

A partir de l'1 d'abril de 2021, serà necessari disposar d'un certificat de compliment de la Instrucció Tècnica emès per un organisme de control acreditat per ENAC. Això suposa que a partir d'aquesta data no serà possible vendre o comprar de forma legal Formigó subjecte a les disposicions del nou codi Estructural CodE sense sol.licitar per part del client, i fer entrega per part del productor, d'una còpia del certificat esmentat amb caràcter previ al subministrament. Així ho disposa aquest Reial Decret i també el RD 470/2021 de 29 de juny de 2021 pel qual es va aprovar el nou codi Estructural CodE.

La Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, autoritat competent en la matèria a Catalunya, és coneixedora d'aquesta Instrucció Tècnica de control de producció i exigirà el seu compliment a totes les plantes de formigó.

El nostre departament de qualitat està a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte.